درباره ما

گروه آموزشی فراز در راستای بهره مندی تمامی مهندسان از نرم افزار های کاربردی رشته های خود متناسب با نیاز بازار کار ، بر آن شد تا با بهره گیری از اساتید و متخصصان مطرح استان و بعضا کشور ، زمینه لازم جهت استفاده از مهارت و تجربه این گنجینه ارزشمند را فراهم آورد .

پیوندها