دوره آموزشی safe

دوره آموزشی safe

دوره آموزشی safe

کد دوره : ST-۹۶۱۱-S1

مدرس : مهندس شهرام صلحی زاده

سرفصل های دوره : نحوه ترسیم فونداسیون ها، و دال های با شکل های هندسی خاص؛ تحلیل و طراحی انواع پی های نواری و گسترده- طراحی دال بتنی یک طرفه و دو طرفه ، کنترل برش پانچ -خیزهای کوتاه مدت و دراز مدت دال بتنی

مدت زمان دوره : 15 ساعت ( 10 جلسه 1.5 ساعته)

هزینه ثبت نام : 4،500،000 ریال

مکان : متعاقبا اعلام میگردد

تاریخ شروع دوره : متعاقبا اعلام میگردد.

دیدگاه شما لغو پاسخ

Captcha image