محاسبات سازه بتنی سطح 2

محاسبات سازه بتنی سطح 2

محاسبات سازه بتنی سطح 2

کد دوره : AR-۹۶۱۱-A۰

مدرس : مهندس شهرام صلحی زاده

در این دوره نکات ویژه در خصوص دیوار برشی ، تیرهای همبند، مفهوم ضریب نامعینی ρ و نحوه اعمال آن، محاسبه ضریب سختی پیچشی، ضوابط طراحی سقف های تیردال مورد بررسی قرار می گیرد.

مدت زمان دوره : 21 ساعت ( 14جلسه 1.5 ساعته)

هزینه ثبت نام : 5،000،000 ریال

مکان : متعاقبا اعلام میگردد.

تاریخ شروع دوره : متعاقبا اعلام میگردد. (پنج شنبه و جمعه)

دیدگاه شما لغو پاسخ

Captcha image