طراحی مخازن بتن آرمه زمینی

طراحی مخازن بتن آرمه زمینی

طراحی مخازن بتن آرمه زمینی

کد دوره : AR-۹۶۱۱-A۰

مدرس : مهندس شهرام صلحی زاده

ارائه ملاحظات عمومی در طرح معماری ، معرفی بارهای وارده بر مخزن و نحوه اعمال بارها در نرم افزار SAP۲۰۰۰ طراحی سازه و ترسیم نقشه های اجرایی

مدت زمان دوره : 9 ساعت ( 6 جلسه 1.5 ساعته)

هزینه ثبت نام : 3،000،000 ریال

مکان : متعاقبا اعلام میگردد.

تاریخ شروع دوره : متعاقبا اعلام میگردد.

دیدگاه شما لغو پاسخ

Captcha image