آموزش نرم افزار ARC GIS

آموزش نرم افزار ARC GIS

آموزش نرم افزار ARC GIS

کد دوره : AR-۹۶۱۱-A۰

مدرس : مهندس وفا صلحی زاده

در این دوره هدف، آموزش کارشناسان، مدیران، دانشجویان و تمامی کاربرانی است که به هر نحو با سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS) در ارتباط هستند، می‌باشد. در این راستا سرفصلها به‌گونه‌ای تنظیم شده که اولاً کاملاً هم‌راستا با سرفصلهای دوره‌های استاندارد و مصوب باشد و ثانیاً نیازهای آتی دانش‌پژوهان را تأمین نماید. در این راستا تمامی آموزشها با استفاده از مثالهای کاربردی بوده و از ابزارهای کمک آموزشی نظیر اسلایدهای Power Point نیز استفاده خواهد شد. در برخی از مباحث مانند روشهای ترسیم رویه‌ها و مباحث مربوط به سیستمهای تصویر، شرح مختصری از مبانی نظری مسئله نیز ارائه خواهد شد.

مدت زمان دوره : 21 ساعت ( 14 جلسه 1.5 ساعته)

هزینه ثبت نام : 5،000،000 ریال

مکان : متعاقبا اعلام میگردد.

تاریخ شروع دوره : متعاقبا اعلام میگردد.

دیدگاه شما لغو پاسخ

Captcha image