لیست دوره ها

طراحی سقفهای دال بتنی مجوف کوبیاکس و یوبوت

طراحی سقفهای دال بتنی مجوف کوبیاکس و یوبوت

شامل مرور تاریخچه سقفهای دال مجوف به همراه نقاط مثبت و منفی و محدودیتهای کاریرد آنها، الزامات طراحی بر اساس مبحث ۹ مقررات ملی ایران، استاندارد ۲۸۰۰ و ACI-۳۱۸-۲۰۱۴ ، طراحی بوسیله نرم افزار های Safe و Etabs ، محاسبه خیز بلند مدت، برش پانچ و .... داوطلبان این دوره باید اطلاعات اولیه در خصوص نحوه طراحی سازه های بتنی را داشته باشند.

ادامه مطلب