لیست دوره ها

دوره آموزش 3D MAX

دوره آموزش 3D MAX

نرم افزار تری دی مکس برای پیش‌نمایش بناها و مدل‌هایی که هنوز ساخته نشده‌اند، مورد استفاده می گیرد. کاربرد دیگر این نرم افزار در معماری تبدیل پلان های ساده به شکل سه بعدی می باشد همچنین از نقشه ها و ترسیمات انجام شده در نرم افزار اتوکد هم پشتیبانی می کند از طرفی می توان نماهای داخلی ساختمان را طراحی و مشاهده نمود. با خروجی گرفتن طرح می توان طرح پیشنهادی را قبل از اجرا مشاهده نمود و نواقص آن را از بین برد.

ادامه مطلب