لیست دوره ها

آموزش نرم افزار ARC GIS

آموزش نرم افزار ARC GIS

در این دوره هدف، آموزش کارشناسان، مدیران، دانشجویان و تمامی کاربرانی است که به هر نحو با سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS) در ارتباط هستند، می‌باشد. در این راستا سرفصلها به‌گونه‌ای تنظیم شده که اولاً کاملاً هم‌راستا با سرفصلهای دوره‌های استاندارد و مصوب باشد و ثانیاً نیازهای آتی دانش‌پژوهان را تأمین نماید. در این راستا تمامی آموزشها با استفاده از مثالهای کاربردی بوده و از ابزارهای کمک آموزشی نظیر اسلایدهای Power Point نیز استفاده خواهد شد. در برخی از مباحث مانند روشهای ترسیم رویه‌ها و مباحث مربوط به سیستمهای تصویر، شرح مختصری از مبانی نظری مسئله نیز ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب