لیست دوره ها

دوره آموزشی safe

دوره آموزشی safe

سرفصل های دوره : نحوه ترسیم فونداسیون ها، و دال های با شکل های هندسی خاص؛ تحلیل و طراحی انواع پی های نواری و گسترده- طراحی دال بتنی یک طرفه و دو طرفه ، کنترل برش پانچ -خیزهای کوتاه مدت و دراز مدت دال بتنی

ادامه مطلب