لیست دوره ها

آموزش Etabs

آموزش Etabs

سرفصل های دوره : تهیه قالب اولیه فایل، نحوه مدل سازی هندسه سازه،، بارگذاری سازه در مدل، تحلیل سازه، کنترل تغییر مکان جانبی، کنترل فایل ۲۵ %، کنترل فایل ۵۰%، طراحی دیوار برشی، طراحی دال بتنی

ادامه مطلب