لیست دوره ها

محاسبات سازه بتنی سطح 1

محاسبات سازه بتنی سطح 1

آموزش گام به گام محاسبات ساختمان بتنی با نرم افزار Etabs و Safe و با ذکر کلیه جزئیات و نکات تجربی از بارگذاری تا طراحی فونداسیون و ترسیم نقشه های اجرایی سازه با استفاده از نرم افزار سازه ۹۰

ادامه مطلب