لیست دوره ها

محاسبات سازه بتنی سطح 2

محاسبات سازه بتنی سطح 2

در این دوره نکات ویژه در خصوص دیوار برشی ، تیرهای همبند، مفهوم ضریب نامعینی ρ و نحوه اعمال آن، محاسبه ضریب سختی پیچشی، ضوابط طراحی سقف های تیردال مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه مطلب